Om vammenby.dk

Rammer og retningslinjer for hjemmesiden Vammenby.dk

Domænet vammenby.dk ejes af Vammen og omegns borgerforening.

Hjemmesiden anvendes som fælles platform til synliggørelse af Vammen overfor besøgende – nuværende og kommende borgere i Vammen og andre, som interesserer sig for aktiviteter i sognet.

Hjemmesiden skal også skabe  synergi i aktiviteter og sikre koordinering af arrangementer i sognet. Annoncering af arrangementer samles i én fælles kalender, som kan ses på hjemmesiden, og du kan abonnere på nyheder fra hjemmesiden.

Borgerforeningen, har oprettet en styregruppe, der styrer og koordinerer hjemmesidens indhold og rammer for brug af hjemmesiden. Styregruppen er desuden ansvarlige for indhold på hjemmesidens overordnede sider.

Medlemmerne i styregruppen udpeges af Vammen og omegns borgerforening.

Styregruppens medlemmer er Bent Bjerring, Mette Broberg og Uffe Schmidt

Hvis du vil skrive til styregruppen kan du sende din mail til info@vammenby.dk

Foreninger og institutioner

Alle foreninger og institutioner i Vammen Sogn kan uden omkostninger have sin egen forenings/institutionside, der også kan omfatte en eller flere undersider. Foreningen/institutionen skal som hovedregel have egen sideansvarlig og egne forfattere, som sikrer indhold og aktivitet på deres side.

Den enkelte forening/institution er selv ansvarlig for vedligeholdelse af oplysninger og information på siden.

En forenings/institutionsside bør indeholde

  • Foreningens/institutionens navn og formål
  • Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer/kontaktpersoner
  • Kontonr., Evt. CVR nr., mobilpay nr, EAN-nummer
  • Oplysning om medlemskab, herunder tilmelding og kontingent
  • Vedtægter for foreningen (evt. I form af link)

Siden skal oplyse sideansvarligs navn og mail.

Foreningen/institutionen er selv ansvarlig for at oplysninger på forenings/institutionssiden. Foreningen/institutionen er også selv ansvarlig for, at siden overholder etiske og lovgivningsmæssige krav, herunder til opbevaring og visning af persondata og portrætbilleder og respekt for andres ophavsret på tekst, billeder mv.

Hvis en forenings/institutionssiden indeholder forældede eller ukorrekte oplysninger, kan styregruppen opfordre til at dette bringes i orden inden for en fastsat frist på minimum 4 uger. Hvis foreningen/institutionen eller den sideansvarlige trods gentagne opfordring fra styregruppen ikke vedligeholder siden, kan styregruppen beslutte at deaktivere siden indtil indholdet er bragt i orden.

Styregruppen holder mindst et årligt opfølgningsmøder for sideansvarlige.

Styregrupppen stiller en skabelon til rådighed, så en forenings/institutionsside er let at oprette.

Den sideansvarlige kan hente hjælp hos styregruppen.

Virksomheder

Virksomheder hjemmehørende i Vammen Sogn kan blive oplyst ved navn, adresse evt. Telefonnummer, kort neutral beskrivelse – vedligeholdes af disse oplysninger foretages af styregruppen.

Virksomheder hjemmehørende i Vammen sogn kan mod betaling af  kr 200,- årligt blive vist på hjemmesiden med link til egen hjemmeside.

Andre virksomheder med aktivitet i Vammen kan efter anmodning blive optaget på hjemmesiden på samme betingelser som betalende virksomheder.