Vammen By - Ønsker alle en god sommer

Januar,2024

202423jan19:00Generalforsamling - Vammens Aktive kvinder

Event detaljer

Vammens Aktive Kvinder holder generalforsamling tirsdag den 23. januar kl. 19 på Vammen Kro.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af skriftfører

3. Formandens beretning

4. Foreningens regnskab for 2023

5. Valg af stemmetællere

6. Behandling af indkomne forslag

a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter:
i. Forslag 1 vedrørende § 9 – foreningens opløsning
ii. Forslag 2 vedrørende øvrige paragraffer bl.a. vedrørende betaling af kontingent, konsekvenser ved manglende betaling samt diverse konsekvensrettelser
Forslag til ændring af vedtægterne kan hentes på HER på vammenby.dk, via facebookgruppen Vammens Aktive kvinde eller ved henvendelse til formanden (lwa@aarhus.dk)

7. Valg til bestyrelsen. På valg er Charlotte Nielsen, Brit Vibe Smith og Laila Wiese Akselsen

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt

Forslag til behandling skal sendes til bestyrelsen senest den 15. januar 2024.

Ved generalforsamlingen vil Vammens Aktive Kvinder byde på et let traktement.

Tilmelding ikke nødvendig.

 

 

Tid

23. Januar, 19:00

Sted

Vammen Kro

Nørregade 9,

Skriv et svar

X
X