Vammen og Omegns Borgerforening

Formål: Er at varetage Vammen og omegnens interesser, såvel overfor offentlige myndigheder, som vedrørende de mere lokale forhold.

Endvidere er det foreningens formål at bidrage til Vammen og omegnens udvikling såvel kulturelt som på anden vis.

Bestyrelse:

Formand: Birthe Kousgaard Tlf.: 2122 3457 Stillingbirthe@gmail.com
Næstformand: Edith Meldgaard Tlf.: 2617 6615 Moselund2040@gmail.com
Kasserer: Bent Ladefoged Bjerring Tlf.: 6154 5215 Bjerring@boegedalen.dk
Sekretær: Dorte Jæger Hansen Tlf.: 2086 1304 Djh@bygmarksvej.dk
Blæksprutte: Kjeld Jæger Tlf.: 2026 3726 Kjeldjaeger@yahoo.dk

Kontonr: 5979-5000138

CVR: 32514731

Mobilepay: —

Oplysning om medlemskab, herunder tilmelding og kontingent

Årligt kontingent: Hustand 100 kr. – Enkeltmedlemskab 50 kr.

Tilmelding til

Underudvalg:

Søgruppen

Kontakt: Evald Skaarup, tlf. 21485977

Den Grønne kile:

Kontakt: Alice Schrum, tlf. 29442322

Markedsføringsgruppen

Kontakt: vammenaabenby.dk

Vammen byfest:

Kontakt: facebookside

Vedtægter for foreningen

Sideansvarligs navn og mail

Bent Bjerring

Bjerring@boegedalen.dk