Vammen By - Ønsker alle en god sommer

Vammen og Omegns Borgerforening

Del eller print dette..
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print

Formål:
At varetage Vammen og omegnens interesser, såvel overfor offentlige myndigheder, som vedrørende de mere lokale forhold. Endvidere er det foreningens formål at bidrage til Vammen og omegnens udvikling såvel kulturelt som på anden vis.

Du kan i øvrigt her læse vedtægterne for Vammen og Omegns Borgerforening.

Årligt kontingent: 

Hustands medlemsskab Kr. 100,- Enkelt medlemskab Kr. 50,- – Kontonr: 5979-5000138 – CVR: 32514731

Bestyrelse:

 

Titel: Telefon: Email:
Formand: Jan Køster 4044 5542 jan.koester58@gmail.com
Næstformand: Annette Hornstrup 6049 4987 bentoganette@fiberpost.dk
Kasserer: Niels Ladefoged Kromann 4110 0346 bygmarksvej8@fiberpost.dk
Sekretær: Anne Margrethe Jørgensen 5057 0043 Amblicher@yahoo.dk
Menigt medlem: Ove Meldgaard 2292 1312 ove.meldgaard@hotmail.com

Flagalléen

Vammen og Omegns Borgerforening har en flot flagallé, som kan sættes op i byens gader ved festlige lejligheder.

Borgerforeningens bestyrelse sætter flagene op i forbindelse med den årlige konfirmationssøndag i Vammen Kirke, ellers må man selv sørge for opsætning af flagalléen.

Flagvognen er parkeret i Præstegårdens lade. Flagalléen kan reserveres ved at kontakte Steen Lange – Hybenvej 12, Vammen, tlf. 8669 0398, mobil 4042 7354, hvor også flagene udleveres. Det er gratis for medlemmer af Vammen og Omegns Borgerforening at låne flagalléen, for ikke medlemmer koster det kr. 100,-.

Søgruppen, Det Rekreative område:

Underafdeling af Vammen og omegns Borgerforening.

Titel: Telefon: Email:
Evald Skaarup 2148 5977 Bakkebo@privat.dk
Helle Bjerregaard 6052 8632 Hbtjmv@gmail.com
Anette Kromann 6126 0346 Anettekromann@hotmail.com
Edith Meldgaard 2617 6615 Moselund2040@gmail.com
Esther Jensen 5121 7404 Stougaard.bus@mail.tele.dk
Henning Nielsen 5191 1976 Kettyhenning@gmail.com 

Den Grønne Kile

Underafdeling af Vammen og omegns Borgerforening.

Titel: Telefon: Email:
Kontaktperson: Alice Schrum 2944 2322 Aliceschrum@gmail.com
Henning Nielsen 5191 1976 Kettyhenning@gmail.com
Henry Brøndum 6127 8635 loendalen29@gmail.com
Villy Jensen 3049 4875 aase_villy@yahoo.dk
Knud Qvist 2016 0269 qvist@fibermail.dk

 

X
X