Vammen By - Ønsker alle en god sommer

Oktober,2022

202225okt19:3021:00Generalforsamling i Støtteforeningen Langsø Friskole og Børnehus

Event detaljer

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag, Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

På valg til bestyrelsen er Jane Andersen og Carsten Jensen

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være orientering om arbejdet i skolen og børnehaven/vuggestuen, samt kaffe og kage.

 

Bestyrelsen

Støtteforeningen Langsø Friskole og Børnehus

Tid

25. Oktober, 19:30 - 25. Oktober, 21:00

Sted

Langsø Friskole

Genvej 3

Skriv et svar

X
X