Vammen By - Ønsker alle en god sommer

Oktober,2021

202128okt19:3021:30Generalforsamling i Støtteforeningen Langsø Friskole og Børnehus

Event detaljer

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter På valg til bestyrelsen er Edith Meldgaard, Uffe Schmidt og Kjeld Gregersen (modtager ikke genvalg)
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være orientering om arbejdet i skolen og børnehaven/vuggestuen, samt kaffe og kage.

Tid

28. Oktober, 19:30 - 28. Oktober, 21:30

Sted

Langsø Friskole

Genvej 3

Skriv et svar

X
X